• Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu: wychowania, terapii pedagogicznej, dysleksji itd. Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki. Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki.

     Kto jest najważniejszy w bibliotece? Bez obecności kogo - każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa? Czytelnik to w bibliotece osoba najważniejsza!

     Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Bardzo chcemy, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

     Główne cele pracy biblioteki to:

     1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych etapach edukacji.
     2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji metodycznych.
     3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
     4. Wprowadzenie komputerowej bazy księgozbioru.
     5. Rozwijanie kreatywności uczniów. 
      

      

     Szkolnym księgozbiorem zajmuje się:

      Jolanta Mikołajewicz

      


      

     Zapoznaj się z ważnymi dokumentami:

     Regulamin biblioteki szkolnej
     Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych