• Resql

    • RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej stworzony przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców) w oparciu o przeprowadzone przez nasz zespół badania, warsztaty z nauczycielami i uczniami oraz pilotaż działania systemu.

      

     https://resql.pl/jak-to-dziala/