•  📆 K a l e n d a r z          s z k o l n y       2 0 2 3 / 2 0 2 4

    I półrocze


    Terminy dla uczniów i rodziców

    • 4 września (pon)                           Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych (9.00)

     

    • 5 września (wt)                             Zebrania z rodzicami kl. 1-3 godz. 17.30,   kl. 4-8 godz. 18.00

     

    • 3 października (wt)                        Zebranie z rodzicami dla kl. I (17.30)

                                                                                     Dzień otwarty dla kl. II - VIII (17.30-19.00)

     

    • 13 października (pt)                     Ślubowanie klas I (9.00)

     

    • 14 listopada (wt)                           Zebrania z rodzicami kl. 1-3 godz. 17.30,   kl. 4-8 godz. 18.00

     

    • 19 grudnia (wt)                               Dzień otwarty (17.30-19.00)  –  podanie ocen proponowanych, zagrożeń

     

    • do 8 stycznia (pon)                        Wystawienie ocen

     

    II. półrocze (od 29 stycznia 2024r.)

     

    • 13 lutego (wt)                                 Zebrania z rodzicami kl. 1-3 godz. 17.30,   kl. 4-8 godz. 18.00

     

    • 19 marca (wt)                                 Dzień otwarty dla kl. I-VII (17.30-19.00)

                                                                             Zebranie z rodzicami kl. VIII - procedury egzaminacyjne, godz. 18.00

     

    • 23 kwietnia (wt)                              Zebrania z rodzicami kl. 1-3 godz. 17.30, kl. 4-8 godz. 18.00

     

    • 14, 15, 16 maja                              Egzamin ósmoklasisty

     

    • 28 maja (wt)                                   Dzień otwarty (17.30-19.00) – podanie ocen proponowanych, zagrożeń

     

    • …… czerwca                                      FESTYN

     

    • …… czerwca                                      Bal klas 8

     

    • do 10 czerwca (pon)                      Wystawienie ocen

     

    • 21 czerwca (pt)                               Zakończenie roku szkolnego

     

    Ferie:

    • 23.12. - 31.12.2023 r.                 Zimowa przerwa świąteczna
    • 15.01. - 28.01.2024 r                  Ferie zimowe
    • 28.03. - 02.04.2024 r.                 Wiosenna przerwa świąteczna

     

     

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

     • 13 października 2023 r. (pt) – ślubowanie kl. I
     • 2, 3 listopada 2023 r. (czw, pt)
     • 2 maja 2024 r. (czw)
     • 14, 15, 16  maja 2024 r.(wt, śr, czw) – egzamin ósmoklasisty
     • 31 maja 2024 r. (pt)

     

    Dni świąteczne:

     

     • 1 listopada 2023 r. (śr)
     • 1, 3 maja 2024 r. (śr, pt)
     • 30 maja czerwca 2024 r. (czw)