• Świetlica

    • Świetlica zaprasza uczniów codziennie w godz. 7:00 - 17:30
     Wszystkie dzieci z klas I-VIII przed i po skończonych lekcjach oraz dzieci nieuczestniczące na lekcje religii / basenu/ innych planowanych zajęć edukacyjnych  znajdą fachową opiekę i miło spędzą czas w świetlicy.
     Nasza świetlica posiada długoletnią tradycję i prowadzi bardzo dynamiczną działalność. Organizujemy i prowadzimy zajęcia służące rozwojowi zainteresowań dziecka. 
      

     Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Pod opieką wychowawców dzieci korzystają z obiadów w stołówce szkolnej. W ciągu roku szkolnego obchodzimy  różne uroczystości takie jak:  Pasowanie na Wesołego Świetliczaka, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Powitanie wiosny, obchody Dnia Dziecka. Razem z dziećmi przygotowujemy upominki dla najbliższych z okazji ich święta. 

     Bazę lokalową świetlicy stanowią sale lekcyjne dostosowane do potrzeb dziecka. Po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie zostają w swoich klasach, opiekę nad nimi na ręsztę dnia przejmuje przypisany im wychowawca świetlicy. W ciągu dnia w świetlicy na dzieci czekają zajęcia rozwijające zainteresowania takie jak: 

     • plastyczne i praktyczno-techniczne,
     • muzyczne,
     • gry i zabawy ruchowe,
     • gry i zabawy dydaktyczne,
     • czytelnicze, pogadanki;
     • zajęcia wyciszające i relaksujące,
     • odrabianie lekcji.

      

     Czas wolny spędzamy również na placu zabaw, boisku szkolnym czy sali gimnastycznej wykorzystując sprzęt sportowy.

     U nas nie ma nudy!

      

     Aby zapisać dziecko do naszej świetlicy należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją do kierownika lub wychowawcy klasy. Opieką otaczamy uczniów klas I-VIII, w uzasadnionych przypadkach dzieci starsze.Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.