• Stołówka

    • INFORMACJA O POSIŁKACH

     Opłaty za kwiecień wynoszą:

     Pełne posiłki: 18zł x  20 dni = 360zł

     Obiady: 15zł x 20 dni = 300 zł

     Śniadania: 5 zł x 20 dni = 100 zł

     Drugie danie: 13zł x 20 dni = 260

      

     Wpłat dokonujemy za cały miesiąc  -  za kwiecień płacimy do 10 kwietnia i aby dziecko otrzymało posiłek pieniądze muszą być zaksięgowane na koncie. W tytule przelewu proszę zamieścić następujące dane 

     Imię i nazwisko dziecka klasa oraz szkoła. 

     Wpłaty dokonujemy przelewem na konto Numer: 40249000050000453080033480

     • Catering Para z Gara Monika Tokaj 
     • Ul. Kolejowa 15 05-650 Sułkowice
     • NIP 797-165-33-99
     • Regon 140136410

     Odwoływanie obiadów najpóźniej do godz. 8.30 pod numer telefonu 606-918-255

     Tylko zgłoszona nieobecność będzie podlegała zwrotowi