• Przedstawienie klas 7a i 5b - Bajki I. Krasickiego

     • 12 grudnia miało miejsce podsumowanie projektu pt. Teatry przyjemne i pożyteczne realizowanego przez Fundację Bez Wizy a współfinansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Mokotów.Uczniowie kl. 5b i 7b wraz z aktorami z teatru Atlantis - p. Jackiem Pocochą i p. Stanisławem Banasiukiem - zaprezentowali uczniom Bajki Ignacego Krasickiego.

     • Łucznictwo

     • W piątek uczniowie klas 5a, 5b, 6a, 6b, 7b i 8b miały możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu z łuku do celu. Zajęcia przy wsparciu nauczycieli WF poprowadziła trenerka Magda z Mokotowskiego Klubu Łuczniczego "Strzała". Dziękujemy!

      Osoby zainteresowane członkostwem w klubie i cyklicznymi treningami, które odbywają się w naszej szkole mogą zgłaszać się po informacje do nauczycieli WF lub do klubu poprzez stronę internetową https://www.strzala.info/aktualnosci

     • Dzień Wolontariusza

     •  

       5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

      To dzień wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym.

      W naszej szkole członkowie Koła Wolontariatu również niosą pomoc potrzebującym.

      Za ich otwartość, gotowość i pomoc DZIĘKUJEMY

     • Ty też możesz zmienić Mokotów - do 25 stycznia zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego.

     • Twój projekt może dotyczyć np. organizacji zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych, imprez sportowych i wycieczek, zieleni miejskiej, tworzenia miejsc służących spędzaniu wolnego czasu, ułatwień komunikacyjnych i wielu innych.

      Jak wypełnić i złożyć projekt dowiesz się na stronie   https://liblink.pl/PONJwWV4ZS

      lubpodczas dyżurów konsultacyjnych dla autorów projektów w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, w dniach:

      11 grudnia, godz. 16.00 do 18.00

      18 grudnia, godz. 16.00 do 18.00

      8 stycznia, godz. 16.00 do 18.00

      15 stycznia, godz. 16.00 do 18.00

      22 stycznia, godz. 16.00 do 18.00

      Możesz także napisać na mokotow.bo@um.warszawa.pl, lub zadzwonić tel. 22 443 63 32 i 22 443 63 35 (codziennie w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów)

      Najważniejsze zasady zgłaszania projektów:

      Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy. Gdy projekt składa osoba poniżej 13 roku życia, formularz zgłoszeniowy projektu musi zostać wypełniony przez opiekuna prawnego.

      Składanie projektów jest imienne i wymaga podania swoich danych osobowych. Dane te nie będą nikomu udostępniane.

      Projekt można złożyć:

      w formie elektronicznej przez stronę  https://liblink.pl/PONJwWV4ZS

      na formularzu papierowym w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27,

      korespondencyjnie z dopiskiem budżet obywatelski  na adres Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27.

      Projekty można składać na dwóch poziomach: dzielnicowym i ogólnomiejskim. Wybór dzielnicy, której dotyczy projekt nie jest uzależniony od miejsca zamieszkania;

      Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów na obu poziomach.

      Projekt musi być zlokalizowany na terenie, którego właścicielem jest m.st. Warszawa (lub m.st. Warszawa dysponuje tym terenem na podstawie innych form władania)

      Do projektu należy dołączyć m.in.:

      Listę poparcia zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisy co najmniej:

      20 mieszkańców Mokotowa, popierających projekt  dzielnicowy;

      40 mieszkańców m.st. Warszawy popierających projekt ogólnomiejski.

      Do liczby osób popierających projekt nie wlicza się autorów danego projektu.

      Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://liblink.pl/PONJwWV4ZS (w zakładce Dowiedz się więcej)

      Koordynator ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Mokotów - mail: dsitterle@um.warszawa.pl, mokotow.bo@um.warszawa.pl, tel. 22 443 63 32.

       

     • Układ Słoneczny

     • Każdy z nas myśli o kosmosie, gwiazdach i planetach. Uczniowie klas szóstych w ramach projektu z geografii wykonali makiety Układu Słonecznego i przybliżyli nam skrawek nieba.